20 ലക്ഷം 😳Drone v/s 120 sky shots |2million celibration video by Masterpiece

2 million celibration video by Masterpiece

--------------------
IRSHAD PC | Motion Designer
PAlife: palife.info_Malayalam
Instagram: lifeof_irshad
Website: www.irshadpc.com
--------------------

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • Jaya G R
  Jaya G Rਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Chettan poliya

 • JWALANATH TECH
  JWALANATH TECH7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👍👍👍

 • welcome yutubers
  welcome yutubers29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • R_k world
  R_k worldਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤🥰🥰👌👌

 • Surya Sajeev
  Surya Sajeevਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mmm kollam

 • Ak settan
  Ak settanਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

 • AFHAM TALKS
  AFHAM TALKSਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  നിങ്ങളുടേ Shop ഹാജിയാർ പടി എല്ലെ ഇനല്ലോ നാന് Adilka നെ കണ്ടിരുന്നു

 • rufaid_123
  rufaid_123ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  poli

 • __afsal _._qx
  __afsal _._qxਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  20 lack mittayi vaagu😂

 • KK RAMLA
  KK RAMLAਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  മോശമായി

 • KK RAMLA
  KK RAMLAਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mos

 • Sunita K v
  Sunita K vਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli

 • akj3226 26
  akj3226 26ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pll8

 • Vivek raju
  Vivek rajuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ADIPOLI

 • Binu N
  Binu Nਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Supper 👌👌👌

 • Muneer pk
  Muneer pkਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli👌👌

 • Thanseeh Chinnampadi
  Thanseeh Chinnampadiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇനിയും video ഇട്ടാൽ ഇനിയും കിട്ടും

 • Fathima.N.J Muthu
  Fathima.N.J Muthuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  മാസ്റ്റർ പിസ് കലക്കി 😎

 • Nandhukrishnan Nandhu
  Nandhukrishnan Nandhuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nalla baggi uddayirunnu😍

 • Shibil 0003
  Shibil 0003ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2 ലക്ഷത്തിന്ഇനിയും ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടൊ

 • Travel food vlog
  Travel food vlogਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Good

 • 3 friends SPORTS
  3 friends SPORTSਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I am new subscriber❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💯💯💯💯💯💯😎😎

 • Saifudheen Mp
  Saifudheen Mpਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2m poli

 • Jasim Jasim
  Jasim Jasimਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli👏👏👏

 • Salam kt Kasrod
  Salam kt Kasrodਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🎇🎇🎇🎇🤓🤓🤓🤓🤓👌👌💙🤗🤗

 • Vishnu Vichu
  Vishnu Vichuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🥰

 • Football Lover
  Football Loverਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli sanam

 • CK Hamsappa
  CK Hamsappaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  പൊളിച്ചു...

 • Asif Kt
  Asif Ktਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 • Muhammed Nizam
  Muhammed Nizamਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2മില്യൺ😉❤️❤️👍

 • Liji Lijirajan
  Liji Lijirajanਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Njagal saportanu

 • Naughty Angel 😜
  Naughty Angel 😜ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2 million 😍😍😍

 • way of Peaceful life
  way of Peaceful lifeਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ വരുമാനം എത്ര

 • Firōs pk
  Firōs pkਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  *Congratulations* 👍❤️❤️❤️🎈

 • Mathew Philip
  Mathew Philipਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Congratulations ♥😍

 • FALGU GAMING FF
  FALGU GAMING FFਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇതു വരെ എന്നെ support ചെയ്ത അല്ലവർക്കും TNX 🤍 ഇനിയും support പ്രേതശേക്കുന്നു 🤍

 • FALGU GAMING FF
  FALGU GAMING FFਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇതു വരെ എന്നെ support ചെയ്ത അല്ലവർക്കും TNX 🤍 ഇനിയും support പ്രേതശേക്കുന്നു 🤍

 • FALGU GAMING FF
  FALGU GAMING FFਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇതു വരെ എന്നെ support ചെയ്ത അല്ലവർക്കും TNX 🤍 ഇനിയും support പ്രേതശേക്കുന്നു 🤍

 • FALGU GAMING FF
  FALGU GAMING FFਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇതു വരെ എന്നെ support ചെയ്ത അല്ലവർക്കും TNX 🤍 ഇനിയും support പ്രേതശേക്കുന്നു 🤍

 • Lukman Star
  Lukman Starਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👍

 • Suni Mol
  Suni Molਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😇😇🥰😇🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

 • Nihal Shahid
  Nihal Shahidਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇവിടപ്പോൾ എന്താണ്ടായേ 🤔

 • Binjo Biju
  Binjo Bijuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  എപ്പോഴും കട്ട സപ്പോർട്ടായി കൂടെഉണ്ട്

 • Shahul Irfan
  Shahul Irfanਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❣️

 • Sonu Tech vlogs
  Sonu Tech vlogsਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli

 • Rishal Pk
  Rishal Pkਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  enth clarity aaanu ith

 • SUFIYAN
  SUFIYANਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli♥

 • Abhishek
  Abhishekਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤️❤️

 • Munthazir MV
  Munthazir MVਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  20 lakhs എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നെട്ടി പോയി

 • Muhammadkunhi Muhammadkunhi
  Muhammadkunhi Muhammadkunhiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😁😁😁😁😁

 • Y POPZ
  Y POPZਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Channel art onn clear aakkoo

 • Muhammed Adhil kp
  Muhammed Adhil kpਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super adipoli

 • CC Shihab Cholakkal
  CC Shihab Cholakkalਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ad koduthalanu

 • shifa Media
  shifa Mediaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇനിയും നന്നായി ഉയരട്ടെ

 • siraj mukkam M K
  siraj mukkam M Kਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Polich

 • vava's world
  vava's worldਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🇮🇳🤣🇮🇳

 • Kerala YouTubes FANS
  Kerala YouTubes FANSਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ande chanal sabskraib chayyumo alle varumo pleees 😭😭😭

 • jithuss channel
  jithuss channelਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  മച്ചാനെ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു ഏന്നാൽ മാത്രം ലൈക് കമന്റ് 😄

 • Hi Hello
  Hi Helloਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2milon poli kidukachi 😍😍

 • Faris midiya
  Faris midiyaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Layikki ittu

 • Nizal's Creation
  Nizal's Creationਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Oru 59 like tharuvo masterpieceinn kodkkaan aanu🥰🥰

 • Shameem emmi
  Shameem emmiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  പരസ്യം വേണ്ട അത് boora

 • JIBO JIBO
  JIBO JIBOਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Aduthath droninte purath padakkam vech parathal...

 • Muneer Valanchery
  Muneer Valancheryਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😊😳🤭😀🤩😍🥰👌✌️👍🤗

 • Afnanafnu
  Afnanafnuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Master pease poli yanu makale

 • Nabeel bin Aboobacker
  Nabeel bin Aboobackerਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ellam usha aar..But colour edting endho oru match aavatte pole...Kurach over aaya pole...Ny way all the very best

 • Mallu Vlogs
  Mallu Vlogsਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Congratulations master piece 👍👍😍😍🥰🥰

 • Aaquib Alikhan
  Aaquib Alikhanਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2.03 soon🤣🤣

 • Sujith Ks
  Sujith Ksਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hai polichu machan marr

 • SHADOW LIFE HAFSAL
  SHADOW LIFE HAFSALਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super ❤️❤️🔥🔥😍

 • siyan shazz sdaeed
  siyan shazz sdaeedਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hikoooi

 • MALLUZ RANDOM TECH
  MALLUZ RANDOM TECHਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👍❤️

 • Rajan 1234
  Rajan 1234ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  💓💓🎆🎇

 • melvin cp / Anvin cp
  melvin cp / Anvin cpਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🍧🍧🍧🍧🍧

 • Sahad Sahad
  Sahad Sahadਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  മാഷാ അല്ലാഹ് 2മില്യൻ

 • Sanchu C Raj
  Sanchu C Rajਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  പരിസ്ഥിതി ദിനം നശിപ്പിച്ചു,👌

 • Gango 3
  Gango 3ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  According to DGCA rules drone night parathan padillallo bro🙄🙄🙄🙄🙄

 • Jassim Muhammad

  Jassim Muhammad

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Directorate general of civil aviation

 • First & Best Bell
  First & Best Bellਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ Drope എടുത്താൻ അടിപൊളി

 • Muhemmed Sinan
  Muhemmed Sinanਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2 million ആയിലെ ഒരു giveaway നടത്തിക്കൂടെ എന്നുള്ളത് 👍

 • GODWIN godson godbert kb
  GODWIN godson godbert kbਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  പടക്കം ഇഷ്ടമുള്ളവർ അടി ലൈക്ക്

 • My Passion
  My Passionਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇൻട്രോ പൊളി... അതിനിടയിൽ ചെറിയ ഒരു സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക്... അപ്പ്‌ റൈറ്റ് സൈഡ് മാസ്റ്റർപീസ് e വിട്ടു പോയോ.....

 • sapna jayendran
  sapna jayendranਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Chetta athin etra paisaya pata

 • sapna jayendran
  sapna jayendranਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Chetta plz athin extra rupeees ann para plz

 • nandu rajeev
  nandu rajeevਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ok

 • Chakkapazham family
  Chakkapazham familyਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  പൊളി മച്ചാമാരെ 😍

 • Jasi Jazz
  Jasi Jazzਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nightl എങ്ങനെ ഇങ്ങൾ ഡ്രോൺ പൊക്കിയെ 🤔

 • Mahin Shaji
  Mahin Shajiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🥳🥳🥳

 • d j
  d jਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ✊️✊️

 • Sarang
  Sarangਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Koode indavum ennum💋

 • pro max midu
  pro max miduਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Full sapott bro

 • Shanavas.m
  Shanavas.mਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • NICHUZZ VIBEZ
  NICHUZZ VIBEZਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  അടിപൊളി

 • MONSTER
  MONSTERਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  *CONGRATULATION BROO ( 2 M) 💖💖💃💃*

 • Shiju Ks
  Shiju Ksਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Slime activetor ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുമോ

 • Ashmil Ashlu
  Ashmil Ashluਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👍👍👌👌

 • Rona Biju
  Rona Bijuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Congratulations.. Guys..❤💫

 • Anshid anu
  Anshid anuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thangooo

 • തെക്കു വടക്ക് thrissur
  തെക്കു വടക്ക് thrissurਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Onnum manaeilayila

 • തെക്കു വടക്ക് thrissur
  തെക്കു വടക്ക് thrissurਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Editing pling

 • Abida c C Ak
  Abida c C Akਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Adipoli

ਅੱਗੇ